Matförgiftning

Om du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik, och misstänker att det är maten som orsakat sjukdomen ska du kontakta miljö- och byggkontoret.

Miljöinspektören gör då en bedömning av fallet. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras. I vissa fall görs även provtagning av den misstänka maten. Det är viktigt att vi får in anmälan så snart som möjligt eftersom det då kan finnas mat kvar att ta prov på.

Så här gör du en anmälan

Du kan göra din anmälan på blanketten Anmälan om misstänkt matförgiftning. Om du vill vara anonym går det att ringa in anmälan till miljö- och byggkontoret.

Tänk då på att vi behöver veta restaurangens eller butikens namn och adress, vilken mat som du och eventuellt sällskap åt samt när ni åt (datum och klockslag). Vi behöver också veta hur många som insjuknat och vilken tid det skedde.

Chansen att vi ska kunna utreda och åtgärda problemet minskar vid anonyma anmälningar eftersom vi då inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Ersättning för lidande och förlorad inkomst

Om det är livsmedelsföretaget som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär i första hand ersättning direkt av företaget. Om ni inte kommer överens kan du stämma företaget i tingsrätten eller vända dig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang.

Produktansvarslagen gäller oavsett om företaget har en försäkring eller ej. Det är inte miljö- och byggkontoret som hjälper dig att få ersättning, miljö- och byggkontorets utredning syftar endast till att undvika att fler drabbas.