Livsmedelskontroll

En dålig hantering av livsmedel eller dricksvatten kan ge stora konsekvenser för många människor. Därför behövs livsmedelskontroll så att konsumenterna kan köpa livsmedel som är säkra och som håller utlovad kvalitet.

Livsmedelsföretagarens skyldighet

Livsmedelsföretag är enligt lagstiftningen varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

För att starta ny verksamhet eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs antingen att företaget är registrerat eller godkänt av miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggkontorets kontroll

Miljö- och byggkontoret sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.

Miljö- och byggkontorets arbete omfattar registrering och godkännande av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning.