Radon

Finns det radon i Vindeln? Är radon skadligt? Vad gör man för att sänka radonhalten i bostaden?

Frågorna om radon har blivit allt vanligare och många undrar över hur skadligt det är med höga radonhalter.

Var finns radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns överallt men den kommer huvudsakligen från marken under och runt om huset. Det kan även komma radon från byggandsmaterial och dricksvatten. Blåbetong som användes från 1929-1975 kan ge höga radonhalter. Vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt. Har du egen brunn är det dock viktigt att kontrollera radonhalten.

Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och nya byggnader.

Risker

I jämförelse med kost, rökning, bilavgaser och solstrålning är radon ingen dominerande riskkälla, men det finns bevis för samband mellan radon i bostäder och lungcancer. Det innebär i sin tur att radonet har betydelse som folkhälsoproblem.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Närmare 90 % av de drabbade är rökare.

Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 luft kan spara upp till 200 dödsfall i lungcancer per år. För personer som röker är den mest effektiva åtgärden för att sänka sin personliga risk från radon att sluta röka.

Mätning

För att mäta radon i bostadshus behöver du beställa mätdosor. Du kan beställa mätdosor direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag Länk till annan webbplats. som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av. Mer information om radon hittar du i "Relaterat innehåll" nedan.

Du som bor i hyreshus kan kontakta fastighetsägaren. Denne är skyldig att ha aktuella mätvärden på radonhalten i huset som en del av sin egenkontroll.

Vanliga åtgärder

Vanliga åtgärder vid radon i fastigheter är tätning mot mark, ökad luftgenomströmning eller ventilation, installation av radonsug samt installation av radonbrunn.