Badvatten

I dagsläget genomför miljö- och byggkontoret inte någon provtagning av vattnet vid kommunens badplatser.