Torghandel

På kommunhusets gavel mot Häradsvägen finns en plats för torghandel.

Du kan hyra platsen per dygn. Kontakta någon vid nämndsadministrationen för att boka platsen och få aktuell prisuppgift.

Ring kommunens växel 0933-140 00 eller skriv till vindelns.kommun@vindeln.se