Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Exempel på detta är parkeringsregler och hastighetsbegränsning.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter och utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsens ansvar.

I Vindelns kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som är trafiknämnd och beslutar om de lokala trafikföreskrifterna.

Alla lokala trafikföreskrifter finns samlade i Svensk Trafikföreskriftsamling via Transportstyrelsen.

Följ länken och klicka på "Sök Föreskrift" så kan du söka efter gällande lokala trafikföreskrifter i Vindelns kommun.