Felanmälan gator och vägar

Vägnätet i Vindelns kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Om du vill anmäla till exempel en vägskada, ta först reda på vem som ansvarar för vägen.

  • Är det en statlig väg, kontakta Svevia.
  • Om det är en kommunal väg, kontakta kommunens gatu- och parkchef.
  • Gäller det en enskild väg, kontakta Trafikverket för att få reda på vem som har hand om underhållet av den.