Bredbandsnätet ViNet

ViNet Stadsnät är Vindelns kommuns bredbandsnät.

Utökning av fibernätet i Vindelns kommun 2024 - 2026

Ortsammanbindande nät Stryckfors-Bjursele och Lillsele

Vindelns Kommun har fått bidrag från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att anlägga ett ortsammanbindande nät. Det är två projekt som ska byggas mellan 2024 - 2026; Stryckfors-Bjursele och i Lillsele.

När det har grävt färdigt ortsammanbindande nätet till byarna så påbörjas projektet att bygga till de fastighetsägare som vill ha en anslutning för bredband. En anslutning med möjlighet till 1 Gbit/s hastighet, vilket är kravet från PTS.

Ni som är intresserade av en anslutning, skicka mail eller SMS till Kenneth Nilsson, VinNet projektledare för bredbandsutbyggnad i Vindelns Kommun.

I god tid innan projektet påbörjar anläggningen kommer Kenneth Nilsson skicka ut anslutningsavtal och markavtal för påskrift till intresserade.

Anslutningsavgiften ligger på 22 000 kronor, där ingår det grävning till fastighet och installation.

Kontaktuppgifter:
Kenneth Nilsson
kenneth.nilsson@vindeln.se
072 - 241 65 63

Varför fiber?
Det finns många anledningar att välja fiber framför andra lösningar. Det är framtidssäkert då det inte finns någon begränsning i själva fibern, begränsningen idag sitter i hårdvaran som kopplas till fibern och den utvecklas ständigt. Det kan höja värdet på bostaden. Större möjligheter att jobba hemifrån, läsa/utbilda sig på distans i Sverige eller utomlands. Streaming av film och musik i hög kvalité. Läkarbesök och annan sjukvård genom internet kommer att öka och kommer kräva höga hastigheter.

PTS (Post- och Telestyrelsen) och många andra tror att digitaliseringen kommer att fortsätta öka explosionsartat. PTS har som mål att 98% av landets invånare bör ha en uppkoppling på 1Gbit/s (1000 Mbit/s) till år 2025.

ViNet Stadsnät Länk till annan webbplats.