Vedeldning

Det finns en del att tänka på när du eldar med ved, för att få bäst förbränning och orsaka så lite föroreningar som möjligt. När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. I tätbebyggda områden där många eldar kan vedeldning orsaka dålig luftkvalitet.

Använd lagom torr ved och god lufttillförsel samt se till att stapla brasan luftigt, tänd sedan brasan i toppen. Då blir det bäst förbränning och minst föroreningar. Brasan behöver mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre.

Lagom lufttillförsel

För mycket lufttillförsel gör att brasan brinner för kraftigt, vilket innebär mer utsläpp och större brandrisk. För lite lufttillförsel gör förbränningen långsam, vilket även det ger högre utsläpp.

En lagom lufttillförsel har man när brasan brinner bra med klara gula lågor, som är livliga men inte kraftfulla.

Titta på röken

  • Röken ska nästan vara osynlig vid varmt väder.
  • Röken ska vara vitaktig vid kallt väder - det som syns är vattenånga som kondenseras i kylan.
  • Röken ska inte vara svart eller gul - det tyder på dålig förbränning eller fel bränsle

Elda rätt

  • Använd torr ved - hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer, och spisinsatser
  • Elda sällan och rejält - småelda inte
  • Elda inte avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande

Installation av eldstad

Om du ska göra en nyinstallation eller ändring av eldstad, kamin eller fast bränslepanna kan du behöva göra en anmälan till miljö- och byggkontoret.