Sotning och brandskyddskontroll

Enligt lag är kommunen skyldig att se till att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Det sker vanligtvis genom att kommunen tecknar avtal med skorstensfejarmästare - företag som självständigt planerar och utför sotning och brandskyddskontroll.

Du som äger fastigheten som du bor i kan även ansöka om egensotning eller ansöka om att annan med tillräcklig kompetens utför sotning i din fastighet.

Avtalet med skorstensfejarmästare gäller enbart sotning och brandskyddskontroll. Om du har behov av andra besiktningar, till exempel installationsbesiktning av eldstad, ska du själv kontakta skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig.

I Vindelns kommun är det Umeåregionens brandförsvar som handlägger frågor om sotning och brandskyddskontroll.