Bidrag för energieffektivisering av småhus

Du kan få bidrag för att energieffektivisera ditt en- eller tvåbostadshus. För att kunna ta ansöka om bidraget ska du äga ditt hus, och huset ska värmas upp med hjälp av el eller gas.

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet system som värms med el eller gasförbränning. Du kan också ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet. Läs mer på boverket.se, eller kontakta din kommunala energirådgivare.

Företagsstöd energieffektivisering