Nybyggnadskarta och primärkarta

Vid byggnation eller annan åtgärd krävs ett kartunderlag. Beroende på vad och var du ska bygga ställs lite olika krav på dessa underlag. Primärkarta och nybyggnadskarta kan du begära från kommunen i de flesta fall. Vi tar ut en avgift för kartorna.

Primärkarta

För de flesta åtgärder i Vindeln räcker det med ett enklare underlag till situationsplanen, då är en primärkarta lämplig. Primärkartor finns över de större tätorterna. Du betalar en avgift som baseras på tomtytan beställningen avser. Har du en aktuell bygglovsansökan eller anmälan debiteras avgiften samtidigt med bygglovet eller anmälan. Annars skickar vi fakturan separat.

Exempel på avgifter

Tomtyta mindre än 2000 kvadratmeter - 258 kronor
Tomtyta 2000 - 10000 kvadratmeter - 515 kronor
Tomtyta 10 000 kvadratmeter - 3 090 kronor

Vill du beställa ett utdrag ur primärkartan, skicka en beställning till bygglov@vindeln.se

Ange: Fastighetsbeteckning, eventuell avgränsning om fastigheten är stor, eventuell önskad skala (annars tar vi ut den i lämplig skala), personnummer, namn, adress och e-post på beställaren.

Nybyggnadskarta

I bygglovsärenden bedömer byggnadsnämnden om det behövs en nybyggnadskarta utifrån ansökans karaktär. Om det behövs en karta är byggnadsnämnden skyldig att tillhandahålla en sådan karta om en sökande begär det.

Skyldigheten är dock begränsad till områden med sammanhållen bebyggelse. En nybyggnadskarta är relativt dyr så ta kontakt med byggnadsinspektören innan du beställer en nybyggnadskarta för att verkligen säkerhetsställa att ni behöver en för projektet.

Behöver du en nybyggnadskarta?

Förklaringar till förkortningar i tabellen

DP: Detaljplanelagt område

SB: Sammanhållen bebyggelse

OB: Områdesbestämmelse

Behov av nybyggnadskarta

Byggnadslov

DP

SB/OB

Övrigt

Friggebod

Nej

Nej

Nej

Enkla byggnader

Nej

Nej

Nej

Tillbyggnad av garage på fastighet med en- och tvåfamiljshus

Nej

Nej

Nej

Tillbyggnad med upp till 25 % av en- och tvåfamiljshus

Nej

Nej

Nej

Tillbyggnad med mer än 25 % av en- och tvåfamiljshus

Nej

Nej

Nej

Nybyggnad av en- och tvåfamiljshus

Ja

Nej

Nej

Ny- och tillbyggnad av allmänna lokaler

Ja

Ja

Nej

Ny- och tillbyggnad av kommersiella lokaler

Ja

Ja

Nej

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus

Ja

Ja

Nej

Utanför tättbebyggt område

För byggnationer utanför tättbebyggt kan det räcka med en enkel situationsplan. En sådan kan du hämta hos Lantmäteriets karttjänst Min karta.

Observera att beroende av byggnation och förhållanden på platsen kan ytterligare geografisk information krävas för att vi ska kunna bedöma ditt ärende.

Allmän information om din fastighet kan du hitta hos Lantmäteriets tjänst Min fastighet.

Frågor om kartor

Har du frågor eller vill veta mer om kartor skicka e-post till: bygglov@vindeln.se
Vill du bli uppringd ange telefonnummer, så återkommer vi så snart vi har möjlighet.