Kontrollansvarig och kontrollplan

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och måste vara certifierad, det vill säga godkänd, för att få utföra kontroller.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Kontrollansvarige ska bland annat upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Hen ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt bygga.

Kontrollansvarigs uppgifter

 • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs för det mesta inte vid enklare åtgärder eller åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan.

Kontrollplan

Kontrollplanen kan anpassas till svårigheten av det avsedda projektet. En kontrollplan för byggnationer av ett flerbostadshus ska vara mer omfattande och specifik än en kontrollplan för installation av eldstad. I det senare kan det räcka med att behörig sakkunnig ska besiktiga installationen i kontrollplanen. Medan det för byggnationer av flerbostadshus krävs noggrann redovisning enligt nedanstående:

 • Vilka kontroller som ska göras och när de ske.
 • Hur ska kontrollerna utföras?
 • Mot vad ska kontrollerna ske?
 • Vem ska utföra kontrollerna?
 • När ska kontrollerna ske?
 • Förekomsten av farligt avfall.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas omhand.
 •  

Det är viktigt att de kritiska punkterna i projektet redovisas som kontrollpunkter i kontrollplanen.