Klimatdeklaration inför slutbesked

Från och med 1 januari 2022 gäller att vissa nybyggnationer ska klimatdeklareras för att kunna få slutbesked. Klimatdeklarationen ska lämnas in till Boverket.

Undantag för vissa byggnader

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Det innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Det här gäller för byggnader där ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare. Observera att vissa byggnader är undantagna från kravet att upprätta och lämna in en klimatdeklaration. Detta gäller exempelvis om byggherren är en privatperson och byggnation inte sker inom näringsverksamhet.

Deklarationen lämnas till Boverket

Om klimatdeklaration krävs ska den lämnas in till Boverket. Den som deklarerar får en bekräftelse från Boverket på att en klimatdeklaration har lämnats in. För att kunna få slutbesked av byggnadsnämnden krävs att byggherren antingen lämnar in bekräftelsen eller gör sannolikt att en klimatdeklaration inte krävs.

Läs mer om klimatdeklarationer och om vilka byggnader som ska ha en klimatdeklaration respektive vilka som är undantagna kravet på boverket hemsida. Se länk nedan