Exempelritningar

Vilken behöver bygglovshandläggarna veta för att kunna bedöma din ansökan? Här är exempel på information som din ritning måste innehålla.

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, behöver viss information finnas med för att handläggaren ska kunna bedöma om din åtgärd uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Här nedan ser du exempel på vilken information som ska finnas med, och hur du kan visa informationen i din ritning. Klicka på bilderna för högre upplösning.

1. Planritning

Exempel planritning

2. Sektionsritning

Exempel sektionsritning

3. Fasadritning

Exempel fasadritning

4. Situationsplan

Exempel situationsplan