Bostadsanpassning vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.