Utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter

Vindelns kommun har tillsammans med Vakin tagit fram ett förslag som har varit ute på samråd innan sommaren och som nu ställs ut under perioden 6 september till och med 4 oktober 2023.

Vem har möjlighet att tycka till?

Under utställningstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer samt kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med föreskrifterna.

Kommunens strategiska styrdokument

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning tillsammans med den kommunala avfallsplanen. Avfallsplanen fungerar som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat ansvarsfördelning, hur avfall ska sorteras och hanteras samt vilka dispenser som är möjliga att få från gällande föreskrifter.

Förslaget i korthet

Sammanfattningsvis så innefattar förslaget införande av termen kommunalt avfall samt kommunala ansvaret för hantering av förpackningar. Ändringarna i föreskrifterna går att utläsa av kursiv text. Text som inte är kursivt är befintlig text som redan idag finns i Vindelns gällande lokala avfallsföreskrifter.

Här hittar du förslaget

Från och med den 6 september 2023 finns förslag till avfallsföreskrifter på kommunens webbplats. Du kan klicka HÄR Pdf, 875.9 kB. för att ladda ned förslaget från och med 6 september. Du kan även klicka på filen som finns längst ned på denna sida.

Förslaget är också tillgängligt i receptionen på kommunhuset samt Vindelns bibliotek.

Kommunhusets ordinarie öppettider är:

Måndag - Torsdag 09.00 - 15.00
Lunch 12.00 - 13.00
Fredag 09.00 - 12.00

Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med den 4 oktober 2023 och skickas skriftligen.

Du kan skicka in synpunkter via e-post till: miljo@vindeln.se

Du kan även skicka synpunkter via post till:
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Du får gärna skriva i ditt svar att det gäller ”Utställning av avfallsföreskrifter i Vindelns kommun".

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utställning av förslag till avfallföreskrifter.pdf Pdf, 875.9 kB. 875.9 kB 2023-09-06 09.42