Information om samråd gällande förslag om nya avfallsföreskrifter

Vindelns kommun har tillsammans med Vakin tagit fram ett förslag som är ute på samråd under perioden 15 maj-15 juni 2023.

Vem har möjlighet att tycka till?

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer samt kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med föreskrifterna.

Kommunens strategiska styrdokument

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning tillsammans med den kommunala avfallsplanen. Avfallsplanen fungerar som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat ansvarsfördelning, hur avfall ska sorteras och hanteras samt vilka dispenser som är möjliga att få från gällande föreskrifter.

Här hittar du förslaget

Från och med den 15 maj 2023 finns förslag till avfallsföreskrifter på kommunens webbplats. Klicka HÄR Pdf, 751.2 kB. för att ladda ned förslaget. Du kan även klicka på filen längst ned på denna sida.

Förslaget är också tillgängligt i receptionen på kommunhuset samt Vindelns bibliotek.

Kommunhusets ordinarie öppettider är:

Måndag - Torsdag 09.00 - 15.00
Lunch 12.00 - 13.00
Fredag 09.00 - 12.00

Synpunkter på förslaget kan lämnas till och med den 15 juni 2023 och skickas skriftligen.

Du kan skicka in synpunkter via e-post till: miljo@vindeln.se

Du kan även skicka synpunkter via post till:
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Du får gärna skriva i ditt svar att det gäller ”Förslag till avfallsföreskrifter i Vindelns kommun".

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådshandling - Förslag till avfallföreskrifter.pdf Pdf, 751.2 kB. 751.2 kB 2023-05-15 11.30