Vi samarbetar med näringslivet

Det sker just nu många spännande förbättringar när det gäller vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen i kommunen och nationellt. Vi har på grund av detta påbörjat ett arbete för att bättre kunna rusta våra elever inför arbetslivet.

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att;

  • ...vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande
  • ... vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling
  • ... den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning
  • ... den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

All utbildning som vi bedriver ska planeras och organiseras för att målen ska uppnås. Vi vill göra detta genom att ha ett gott samarbete med arbetslivet samt att hålla oss uppdaterade på det regionala och lokala behovet på arbetsmarknaden. Detta är också ett av våra kriterier i urvalsprocessen till våra yrkesutbildningar.

För våra elever på SFI har vi under hösten 2022 påbörjat ett arbete för att utöka kopplingen mellan SFI-studier och arbetslivet. Detta är något vi jobbar på att fortsätta utveckla. Vårt mål är att elever som läser hos oss får ta del av viktig information kring arbetsliv och normer under sin tid hos oss. Vi planerar även att anordna språkpraktik och studiebesök för våra elever på SFI under 2023 och framåt.

Har ni funderingar och tips kring vårt arbete med kompetensförsörjning får ni mycket gärna kontakta vår rektor eller SYV. Vi tar gladeligen emot förslag på studiebesök och praktik. Vill ni besöka oss på SFI i klassrummet och presentera ert företag eller organisation är ni varmt välkomna. Tveka inte att kontakta oss.