Kontakta oss

Här kan du kontakt med oss på Lärcentrum om du behöver råd, hjälp och stöd med olika frågor.

På Lärcentrum har vi lugna och ljusa lokaler som du kan nyttja för att studera oavsett vilken studienivå du studerar. Det går även bra att låna en dator hos oss. Vi kan även erbjuda dig handledning i dina studier. Då får då hjälp ett strukturera dina studier och hjälp med att hitta en studieteknik som passar dig.

Här är kontaktuppgifter till vår personal

Evelina Thunberg
Lärare i SFI och handledare i engelska.

Jag är lärare i SFI och engelska på grundläggande nivå.
Det går bra att maila, smsa eller ringa mig.
Kontakt; Evelina.Olsson@vindeln.se
072- 220 47 43

Elina Junes
Lärare i SFI, administratör

Jag jobbar som lärare på SFI och som administratör. Jag är administrativt ansvarig för allt som har med Hermods att göra. När du studerar hos oss har du en studieplan som visar vilka kurser det är du ska gå. Det är jag som skapar din studieplan. Jag är också ansvarig för tentaservice på Lärcentrum. Om du studerar på universitet och skulle vilja skriva tentamen i Vindeln istället för att åka till ditt universitet kan du vända dig till mig för att boka in det.

Det här kan jag hjälpa dig med;

 • Förlänga din hermodskurs eller slutdatum på specifika uppdrag du jobbar med på Hermods.
 • Frågor om hur du ansöker till vuxenutbildningen i Vindeln.
 • Studieförsäkran till CSN.
 • Lägga in nästa kurs på Hermods.
 • Frågor om din studieplan.
 • Bokning av nationella prov.
 • Bokning av prövning.
 • Bokning av nivåtester.
 • Bokning av tentamensplats.
 • Intyg på att du studerar på Sfi eller Hermods.

Kontakt; komvux@vindeln.se
072 - 220 47 46 (Telefontid, kl.13.00-15.00)


Jörgen Granlund
Lärare i SFI/grundläggande svenska som 2:a språk, handledare

Jag jobbar som lärare i SFI och i grundläggande svenska som andraspråk.
Kontakt; jorgen.granlund@vindeln.se
072 - 220 47 41


Linda Bengter

Studie- och yrkesvägledare, administratör

Jag är studie- och yrkesvägledare och administratör. Jag kan ge dig vägledning inför vilka studier och yrken som kan passa dig. Du är välkommen att prata med mig om alla frågor du kan ha om studie- och yrkesval. Det går bra att boka en tid med mig digitalt eller på plats i våra lokaler.

Det här kan jag hjälpa dig med;

 • Vägledningssamtal
 • Information om olika yrkesvägar och studievägar
 • Kontakter med utbildningsanordnare som vi har avtal med
 • Frågor om examen och behörigheter till eftergymnasiala utbildningar
 • Skapa en studieplan och planera gymnasiala kurser mot olika yrkesutgångar eller behörighet till eftergymnasiala studier
 • Stöd med att skicka in utbildningsdokument till UHR för bedömning av utländska studier
 • Stöd att söka olika typer av utbildningar
 • Stöd vid kontakten med CSN
 • Utskrivning av betygsdokument
 • Information till arbetsgivare om utbildningsutbud och praktikmöjligheter
 • Samverkan med vården, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen, socialtjänsten mm. (ditt medgivande krävs).

Kontakt; linda.bengter@vindeln.se
072-538 75 52

Magnus Olofsson - rektor

Som rektor på lärcentrum är det är jag som har det övergripande ansvaret över vuxenutbildningen. Jag är ytterst ansvarig för antagningsprocessen och leder samt samordnar det pedagogiska arbetet och ansvarar för att det följer läroplanens mål och riktlinjer. Jag ansvarar för att verksamheten följs upp och utvecklas tillsammans med personalen och har utifrån givna ramar ett ansvar att organisera och anpassa verksamheten så att de studerande får en kvalitativ utbildning.

Kontakt; magnus.olofsson@vindeln.se
070-327 29 27

Jennifer Norgren
Handledare och Logoped

Jag jobbar som handledare på Lärcentrum. Jag jobbar med att ge dig som läser SFI extra stöd i och utanför klassrummet med allt från uttalsträning, läs- och skrivinlärning samt studieteknik. Jag kan även ge dig som läser gymnasiala kurser på någon av våra utbildningsleverantörer extra handledning i dina studier. I handledningen går vi då igenom struktur och studieteknik för att du ska kunna ta dig framåt i dina studier på bästa möjliga sätt.

Du kan boka tid med mig för handledning eller komma förbi Lärcentrum och prata med mig i våra lokaler.

Kontakt; jennifer.norgren@vindeln.se
072-453 36 61