Utbildningar

På Lärcentrum i Vindeln erbjuder vi grundläggande vuxenutbildning i svenska, engelska och SFI på plats. Vi erbjuder också utbildningar på gymnasial nivå via externa entreprenörer. Särvux finns i dagsläget att tillgå via Umeå.

Ansökan

Blanketten för ansökan till vuxenutbildning hittar du på Mina sidorlänk till annan webbplats

Du kan också välja att komma till oss, så hjälper vi dig med att fylla i ansökan efter dina behov. Du ska skicka med dina betyg från tidigare utbildningar.

När vi fått in din ansökan behandlar vi den så fort som möjligt.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kurser.

Utbildningen ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällslivet, yrkeslivet och fortsatta studier. De förkunskaper som varje elev har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts.

Vuxenutbildningen i Vindeln erbjuder grundläggande kurser i svenska, svenska som andraspråk samt engelska som klassrumsundervisning. Du kan även läsa grundläggande kurser i matematik, samhällskunskap, fysik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på distans via Hermods.

Gymnasial utbildning för vuxna

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser inom gymnasieskolan. För att läsa dessa kurser behöver du godkända betyg från grundskola eller grundläggande nivå i svenska, engelska samt matematik. Vissa kurser kan bygga på att du har särskilda förkunskaper. Om så är fallet anges det i kursprogrammen.

Vi erbjuder gymnasial utbildning på distans/klassrumsundervisning från flertalet utbildningsanordnare, däribland Hermods, Movant och Astar.

Hos respektive utbildningsanordnare kan du se vilka kurser som erbjuds, du ansöker sedan via vår blankett. Kom ihåg att bifoga en kopia på dina betyg med ansökan.

Omvårdnadsutbildning

Hos oss kan du studera till vårdbiträde eller undersköterska på distans. Du kan läsa hela utbildningen eller enstaka kurser beroende på hur just dina behov och förutsättningar ser ut.

Läser du till undersköterska ska du efter grundutbildningen också välja en inriktning, du kan du välja mellan:

  • Inriktning sjukvård, denna inriktning passar dig som vill arbeta inom vårdbranschen som till exempel undersköterska, vårdbiträde eller personlig assistent.
  • Inriktning funktionsnedsättning, denna inriktning passar dig som vill arbeta som undersköterska eller personlig assistent.
  • Inriktning psykiatri, denna inriktning passar dig som vill arbeta inom vårdbranschen som till exempel undersköterska, vårdbiträde eller boendestödjare.
  • Inriktning äldreomsorg, denna inriktning passar dig som vill arbeta inom vårdbranschen som till exempel undersköterska eller personlig assistent.

Som en del av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen tar upp svenskt vardags-, samhälls-, och arbetsliv för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Målet med studierna är att få muntliga och skriftliga kunskaper som ger en god grund för arbete eller vidare studier.

Utbildningen är individanpassad och det finns tre olika studievägar, som är anpassade för att möta studerande med olika förutsättningar, studiebakgrund, behov och studiemål. Alla elever har en egen studieplan med individuella mål.

I Vindeln erbjuder vi alfabetisering samt kurs A-D. Vi arbetar med både digitala läromedel och klassiska läroböcker. Du kommer tillsammans med din lärare att bestämma vilket läromedel som passar dig bäst.

I kurs B-D ingår nationella prov och i slutet av dessa kurser kommer du få ett betyg.