Förkorta din utbildning genom validering

Har du lång arbetserfarenhet inom ett yrke kan du ha möjligheten att förkorta din utbildning genom validering.

Har du jobbat länge inom ett yrke men saknar betyg eller dokumentation på din utbildning kan du ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för en inledande kartläggning. I samtal med vår studie- och yrkesvägledare får du hjälp att se över dina arbetserfarenheter och få en inledande kartläggning av dina kunskaper inför eventuell validering.

En validering på vuxenutbildningen betyder att du tillsammans med studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare får hjälp att bedöma dina kunskaper och jämföra dem mot utbildningssystemet. Du kan efter avslutad validering ha möjlighet att göra en prövning i kurser där yrkeslärare bedömer att du kan tänkas uppfylla kraven för ett godkänt betyg. Betygen kan du sedan till exempel använda för att förkorta din utbildning. Efter avslutad validering får du en individuell studieplan med de kurser du har kvar att läsa.

Har du funderingar!
Tveka inte att kontakta oss.