Vem får gå yrkesutbildning

Det finns många anledningar att läsa en utbildning hos oss. Du kan läsa hos oss oavsett om du redan har en gymnasieutbildning och vill läsa en yrkesutbildning för att byta inriktning i din karriär eller om du saknar gymnasieutbildning och behöver läsa en yrkesutbildning eller kurser för behörighet till universitet och högskola.

Lärcentrum

Lärcentrum i Vindeln erbjuder lugna och ljusa lokaler som du kan nyttja för att studera.

Vi tittar på följande kriterier när vi går igenom din ansökan;

  • Du behöver din utbildning för att göra klart studier du redan har påbörjat
  • Du har ingen fullständig gymnasieutbildning
  • Du är eller riskerar att bli arbetslös
  • Du behöver utbildningen för ditt nuvarande arbete
  • Du vill byta karriär och behöver utbildning för att byta till ett yrke där det finns möjlighet för dig att få jobb efter avslutade studier.

Vi tar alltid hänsyn till dina mål med utbildningen och gör en individuell bedömning. Vid funderingar kan du ta hjälp av vår SYV för att planera din utbildning. Efterfrågan på arbetsmarknaden kommer att styra om du kan bli beviljad en yrkesutbildning eller inte. Du behöver enbart uppfylla ett av kriterierna. Behov av utbildningen är det som väger tyngst.

Du har rätt att få läsa kurser hos oss som ger dig grundläggande eller särskild behörighet till eftergymnasiala studier.

Många utbildningar har krav på att du ska ha läst vissa kurser innan påbörjad utbildning. Det vanligaste kravet är att du ska ha godkänt betyg eller motsvarande i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (grundskolan). Det går bra att boka ett nivåtest hos oss för att se om du uppfyller delar eller hela kravet.

Behörighetskraven är olika beroende på vilken utbildning du vill gå. Anledningen till att du ska ha godkänt i vissa kurser är för att du ska ha förutsättningar att klara utbildningen som du har påbörjat. Ibland är det även arbetsgivaren som ställt krav på kunskaper inom ett visst ämnesområde.

Vi erbjuder nu kombinationsutbildningar för dig som vill läsa en yrkesutbildning inom vård eller barnomsorg samtidigt som du läser SFI D eller svenska som andraspråk grund.

Vi samarbetar med VästerbottensVux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har därför liknande behörighetskrav på yrkesutbildningar. Umeå Kommun Länk till annan webbplats. har gjort en bra sammanställning över behörigheter till olika yrkesprogram. Observera att vissa lokala skillnader kan förekomma.

Kontakta oss i Vindeln om du är intresserad av att läsa en utbildning. Vi har egna ansökningstider och ansökan går alltid genom din egen hemkommun. Länk till annan webbplats.