Saknar du examen från gymnasiet

Då hjälper vi dig att läsa upp dina betyg hos oss! Hos oss kan du träffa en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera din gymnasieexamen eller slutbetyg.

Du kan genom oss läsa kurser som krävs för att du ska kunna bli behörig till vidarestudier. Vi erbjuder kurser på distans genom Hermods. Länk till annan webbplats.

Det är mycket flexibelt att läsa genom Hermods och många väljer att kombinera studier med arbete. Det går också bra att finansiera dina studier genom CSN. Du väljer själv studietakt och kan förlänga och förkorta kurser efter eget önskemål. Du kan alltid under din studietid få hjälp av vår SYV, handledare och administratör att planera och strukturera dina studier.

När du läser upp dina betyg för grundläggande behörighet är det vanligaste att du läser mot en gymnasieexamen. Du kan läsa din gymnasieexamen på komvux mot tre olika huvudområden som presenteras här nedanför.

Högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora;

● 2400 poäng och 2250 poäng i kurser med lägst betyg E

● Svenska eller svenska som andraspråk 1,2 och 3

● Engelska 5 och 6

● Matematik 1b eller 1c

● Komvuxarbete inom samhällsvetenskap eller humaniora

● 100 poäng historia

● 100 poäng samhällskunskap

● 50 poäng Religionskunskap

● 100 poäng Naturkunskap eller två av ämnena biologi, fysik eller kemi.

● Minst hälften av resterande kurser ska vara kurser som får ingå i samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller estetiska programmet på gymnasieskolan.

Högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik:

● 2400 poäng och 2250 poäng i kurser med lägst betyg E

● Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3

● Engelska 5 och 6

● Matematik 1b eller 1c

● Komvuxarbete inom Natur eller Teknik

● 50 poäng Historia

● 100 poäng Samhällskunskap

● 50 poäng Religionskunskap

● 100 Poäng Naturkunskap eller två av ämnena biologi, fysik eller kemi.

● 200 poäng Matematik

● Minst hälften av resterande kurser ska vara kurser som får ingå i Naturvetenskaps-programmet eller Teknikprogrammet på gymnasiet

Yrkesexamen:

● 2400 poäng och 2250 poäng i kurser med lägst betyg E

● Svenska eller svenska som andraspråk 1

● Engelska 5

● Matematik 1a

● Komvuxarbete inom yrke som examen ska riktas till

● Historia 50 poäng

● Samhällskunskap 50 poäng

● Religionskunskap 50 poäng

● Naturkunskap 50 poäng

● Minst hälften av resterande kurser ska vara kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram på gymnasieskolan (högst 1800 poäng).

● För grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier krävs lägst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3 eller motsvarande kurser. Kurserna är inte ett krav för gymnasieexamen.

Utbildningingssystemet har ändrats mycket genom åren. Därför skiljer sig förkunskapskraven beroende på när och vilken utbildning du gick. Du kan läsa mer om detta på; Antagning.se. Länk till annan webbplats.

Saknar du grundläggande behörighet men har förvärvat kunskaper på andra sätt genom livs- eller arbetserfarenhet kan du anmäla dig till det grundläggande behörighetsprovet.  Länk till annan webbplats.Provet utförs av UHR och anmälan sker till dem. Det är en försöksverksamhet som kommer testat 2022 och 2023.