Vindeln - länk till startsida

Talerätt i gymnasievalet

Enligt Skollagen 29 kap.12§ Talerätten, har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden, vilket innebär att ansökan bara behöver skrivas under av den sökande och inte av vårdnadshavare.

Denna rätt gäller ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vid överklagande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller klagande inte har uppnått 16 års ålder.

Detta innebär även att du som sökande är skyldig att kontrollera att din ansökan är korrekt och att du förstår vad du behöver göra och när du senast behöver göra valet och skicka in bilagor.

Det är alltså du som elev som bestämmer vilket program och vilken skola du vill söka till.