Vindeln - länk till startsida

Ansökningstider 2024

Viktiga datum för antagningsåret

8 januari – 8 februari
Ordinarie valperiod.

12 februari
Sista datum för särskilda skäl för att bli mottagen i första hand.

15 mars
Sista datum för frikvotsansökan.

15 april
Preliminär antagning. På kvällen kan du logga in.

15 april – 15 maj
Omvalsperiod.

17 maj
Sista datum för särskilda skäl, ansökan om engelskadispens, frikvotsansökan.

28 juni
Slutlig antagning. På kvällen kan du logga in och svara.

2 augusti
Sista datum för att svara på antagningsbeskedet via sökwebben.

5 augusti
Reservantagning.

6 augusti
Ansökan till lediga platser publiceras på hemsidan.

7-30 augusti
Antagning av dem som söker till lediga platser.

8-30 augusti
Reservantagning.

30 augusti
Gymnasieantagningen lämnar reservlistorna till gymnasieskolorna.

2 september
Gymnasieskolorna tar över ansvaret för antagningen

Ordinarie valperiod

Den 8 januari till och med den 8 februari är sökwebben öppen för gymnasieval. Det är viktigt att du gör ditt val även om du inte är helt säker på vad du vill söka, du kan ändra dig i omvalsperioden.

Omvalsperiod

Sökwebben är öppen för omval den 15 april till och med den 15 maj. Du kan då lägga till, ta bort eller rangordna om dina tidigare val. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du behöver vägledning. Ändringarna gör du på sökwebben, skriv sedan ut en ny kvittens, skriv under den och lämna till din studie- och yrkesvägledare så fort du är klar med ditt val.

Sen ansökan

Om din ansökan kommer in för sent, efter sista ansökningsdag i omvalsperioden, blir alla val sena och du hamnar sist i kön, även om du har högt meritvärde. Kontakta Gymnasieantagningen så förklarar vi mer om hur det går till.

I vissa fall kan en sen ansökan behandlas som inkommen i tid. Till exempel om något inträffar efter omvalsperioden som gör att du inte skulle klara av din sökta utbildning. Om du tycker att din ansökan ska behandlas som om den hade kommit i tid behöver du skriva ett brev där du beskriver skälen till det. Bifoga eventuella intyg och skicka det till Gymnasieantagningen.

Vi skickar din ansökan vidare till styrelsen för de program du har sökt. De beslutar om din ansökan ska behandlas som sen eller som inkommen i tid.

Ansökan till lediga platser i augusti

Efter den första reservantagningen är gjord i början av augusti kan du söka till lediga platser på program där det inte står några reserver på kö och det finns platser över. Ansökan kan du göra på en blankett eller med en e-tjänst. Instruktioner publiceras på vår hemsida i början av augusti.

Svara när vi ringer

Om du är reserv och det blir din tur, eller om du har sökt lediga platser på en blankett, ringer vi till dig. Var beredd på att svara om det är ett nummer som börjar med 0933. Om du inte kan svara just då, ring upp så fort som möjligt så att vi får prata med dig.

Tänk på att det kan vara andra som är reserver och står på kö bakom dig. Tänker du inte gå programmet du har kommit in på? Ring till oss och berätta det eller logga in och tacka nej på sökwebben.