Vindeln - länk till startsida

Yttranden och besked till elever

Vi på gymnasieantagningen gör de yttranden som behövs. Här finns de om du vill se hur de ser ut. Här kommer vi också att lägga till andra besked som skickas till eleverna, till exempel antagningsbesked.

Om eleven har sökt program utanför hemkommunens samverkansområde behöver den mottagande kommunen besluta om hur ansökan ska tas emot. Eleven får beslutet med posten.

Yttranden och mottagningsbeslut

Andra besked till eleverna