Vindeln - länk till startsida

Tidsplaner

Dessa tidsplaner riktar sig främst till skolpersonal och finns även specifikt för olika yrkesroller.

En kortfattad tidsplan riktad till eleverna finns på startsidan - Viktiga datum.