Vindeln - länk till startsida

Samverkansavtal

Det finns ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning mellan tolv av de femton kommunerna i Västerbotten. Förutom det finns flera andra samverkansavtal.

I tabellen kan du se vilka samverkansavtal som elevens hemkommun har tecknat med gymnasiekommuner. Ett nej betyder att eleven kan söka program i den kommunen, men det finns inte avtal och eleven blir därför mottagen i andra hand. Ett ja betyder att eleven blir mottagen i första hand till utbildningar i den kommunen.

Om du är ansvarig för eller har kännedom om din kommuns avtal, kom ihåg att meddela Gymnasieantagningen om ni tecknar nya avtal eller säger upp dem.

Samverkansavtal i Västerbotten