Vindeln - länk till startsida

Mallar för beslut

Beslutsmallar att utgå ifrån om du ska ta beslut om antagning i fri kvot eller engelskadispens.

När du använder dig av mallarna så är det viktigt att du kommer ihåg att ta bort instruktionerna som finns riktat till dig som ska utforma den.