Vindeln - länk till startsida

Bidrag till fristående skolor

Länsprislistan

Länsprislistan är baserad på länets kommuners kostnader för de egna gymnasieskolorna per elev på varje program. Den används bland annat som underlag för bidrag till fristående skolor. I sammanställningen visas det genomsnittliga priset för utbildningarna i länet och IKE-beloppen (den interkommunala ersättningen som hemkommunen betalar till den anordnande kommunen).

Västerbottens länsprislista 2024 Pdf, 350.7 kB.

Riksprislistan

Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun inte erbjuder motsvarande program eller inriktning i den egna gymnasieskolan eller via samverkansavtal. Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt Riksprislistan.