Vindeln - länk till startsida

Ansökan om engelskadispens

Vissa elever kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska.

För att huvudmannen ska kunna ta beslut om dispens behöver ansökan ha två bilagor från den avlämnande skolan. Eftersom ett förarbete behöver göras av elevens skola finns blanketten bara här och inte bland de andra ansökningarna. Mall för beslut om dispens från godkänt betyg i engelska finns på sidan Mallar för beslut.