Vindeln - länk till startsida

Särskilda varianter

Det finns varianter av de nationella programmen eller inriktningarna, de kallas särskilda varianter.

Minst 300 poäng av kursplanen skiljer sig från det nationella programmet i en särskild variant. Det kan vara en profil som skolan har valt eller kurser som har med det lokala näringslivet att göra.

På sökwebben kan du söka fram vilka studievägar som erbjuds av gymnasieskolorna i länet.