Vindeln - länk till startsida

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan kommer att byta namn till anpassad gymnasieskola. Förändringen sker i juli 2023.

Gymnasieantagningen hanterar inte antagning till gymnasiesärskolan.

Information om gymnasiesärskola finns på respektive kommuns webbplats. Om du bor i en kommun som inte finns med, kontakta din studie- och yrkesvägledare för information.