Tvärålunds skola

Skolan ligger naturskönt mitt i byn med närhet till skog, fin idrottsanläggning, välbesökt badplats och pulkbacke.

På Tvärålunds skola finns förskoleklass, årskurs ett till sex samt fritidshem. Verksamheten utgår ifrån gällande styrdokument.

På Tvärålunds skola vill vi att en varm och inbjudande atmosfär ska råda. Det ska vara roligt att gå till skolan på morgonen och alla elever ska känna sig sedda och bekräftade. Vi vill med en trygg och tillåtande miljö skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Adress och telefon

Idrottsvägen 4
922 94 Tvärålund
072-453 36 67

Rektor

Johan Söderberg
0933-141 40 eller 070-327 50 54