Hällnäs skola

Skolan ligger naturskönt i utkanten av byn med närhet till skog och underbar natur.

På skolgården finns en fotbollsplan, vintertid har vi en isbana och tillgång till ett skidspår. I anslutning till skolan har vi fått möjlighet att använda ett område till skolskog.

I skolans lokaler finns förskola, fritidshem, förskoleklass och årskurs ett till fem. Verksamheten följer gällande styrdokument.

På Hällnäs skola vill vi att en varm och inbjudande atmosfär ska råda. Det ska vara roligt att gå till skolan på morgonen och alla elever ska känna sig sedda och bekräftade. Vi vill med en trygg och tillåtande miljö skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Adress och telefon

Lyckselevägen 61
922 73 Hällnäs
0933-142 79
070-546 26 43

Rektor

Johan Söderberg
0933-141 40 eller 070-327 50 54