Åmsele småbarnsskola

Skolan ligger centralt mitt i byn med en stor, delvis inhängnad utegård och närhet till skogen. I anslutning till skolan finns även ett eljusspår på 2,5 km och en skridskobana.

Vi är en integrerad förskole-, skol- och fritidsverksamhet med barn i åldrarna 1-9 år. Verksamheterna utgår från respektive skolforms styrdokument.

Grundskolan är en f-3 klass där varje årskurs följer sin egen timplan. Undervisiningen sker både i helklass, mindre grupper och individuellt.

Samverkan förskola/skola

Förskolan och skolan har ett nära samarbete. Utevistelsen sker ofta på gemensamma tider och varje fredag äter vi lunch tillsammans. Vid speciella tillfällen har vi gemensamma aktiviteter, t.e.x. jul- och påskpyssel, sångstunder och utflykter.


Adress och telefon

Åmkroken 6
922 75 Åmsele
070-382 51 81

Kontaktperson

Evelina Jonsson

Rektor

Bodil Jacobsson
0933-140 71 eller 072-220 47 59