Åmsele småbarnsskola

Skolan är en integrerad skol-, förskole- och fritidsverksamhet för barn ett till nio år.

Lärare och förskolepersonal arbetar tillsammans med alla barn i förskola och skola. I Åmsele småbarnsskola får barn och elever en stimulerande och trygg lärandemiljö i en nyskapande organisationsform som vi är stolta över.

Skolan ligger mycket centralt i Åmsele med närhet till skog och mark med väl tilltagna ytor för barnen att leka på.

Adress och telefon

Åmkroken 6
922 75 Åmsele

Kontaktperson på skolan:
Laila Forsman 070-382 51 81

Rektor

Johan Söderberg
0933-141 40 eller 070-327 50 54