Pedagogisk omsorg

Kommunal pedagogisk omsorg finns i Vindelånäsets byastuga ungefär två mil från Vindeln. Här arbetar två personal tillsammans fem dagar i veckan i byastugan.

Gruppen består av barn i åldrarna 1-12 år, i dagsläget jämnt fördelat mellan förskolebarn och fritidsbarn.

Vi ser många fördelar med det stora åldersspannet. Barnen lär sig mycket av varandra, som att ta ansvar, visa hänsyn och respektera varandra.

Närheten till naturen och vår fina lekpark, gör att vi till en stor del av dagen vistas utomhus.