Tvärålunds fritidshem

Tvärålunds fritidshem delar lokaler med skolans verksamhet. Närheten till skog, badplats, idrottsanläggning och pulkbacke ger goda möjligheter till olika lekar och aktiviteter.

Gymnastiksalen ligger i nära anslutning till skolan och fritidshemmet.

När skoldagen är slut och fritids tar vid börjar vi alltid med att vara ute en stund. Några tillfällen i veckan har vi planerade aktiviteter som vi erbjuder barnen att delta i. Vi ser den fria leken som mycket viktig och betydelsefull, därför ger vi barnen möjlighet att leka fritt varje eftermiddag.

Vårt största och övergripande mål är att barnen ska trivas och känna sig trygga hos oss.

Telefon

072-220 47 30