Lodjuret i Granö

Skolan ligger naturskönt mitt i byn Granö. Skolan har stora lekytor utomhus med tillgång till skidspår och isbana.

Granö småbarnsskola är en integrerad skol- och förskoleverksamhet med barn i åldrarna ett till nio år samt fritidsverksamhet med barn i åldrarna sex till tio år.

Telefon 073-401 64 47