Lodjuret i Granö

Skolan ligger naturskönt mitt i byn Granö. Skolan har stora lekytor utomhus med tillgång till skidspår och isbana.

Granö småbarnsskola är en integrerad skol- och förskoleverksamhet med barn i åldrarna ett till nio år samt fritidsverksamhet med barn i åldrarna sex till tio år.

Telefon

0933-142 47 eller 072-235 32 97