Ängen i Vindeln

Ängens fritidshem är ett av Älvbrinkens två fritidshem. Ängen är en fristående byggnad som ligger i nära anslutning till skolan, vackert belägen vid Vindelälven.

Fritidshemmet är öppet året om, vardagar klockan 6-18, förutom tre stängda dagar per år.

Personalen i fritidshemmet lägger stor vikt vid barnens trygghet, att utveckla barnens sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme.

I fritidshemmet erbjuds aktiviteter inomhus och utomhus som bidrar till barnens utveckling samt vila och återhämtning. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt. Fritidshemmets mål är att skapa förutsättningar för det inom ramarna för Lgr-11 (Läroplanen).

Telefon

0933-141 04