Solrosen i Hällnäs

Förskolan i Hällnäs finns i skolans lokaler och är en mötesplats för barn i åldrarna 1-5 år. Hit kommer barn från Hällnäs och byarna runt omkring.

Förskolan består av två avdelningar, avdelning Drutten för barn 1-3 år och och avdelning Filuren för barn 3-5 år.

Att vara uppdelade i avdelningar gör det möjligt för barnen att få vistas, jobba, leka och lära i minder grupper. Avdelningarna medför även att barnen får åldersanpassade aktivieter, vilket gör att det enskilda barnet kan utmanas och utvecklas i sin takt och känna tillfredsställesen av att lyckas.

På förskolan har vi närhet till naturen och detta använder vi oss av för barnens utveckling och lärande. I naturen väcks nyfikenhet, vi upptäcker och förundras, motoriken utmanas, vi samarbetar och gruppen blir viktig.

Trygghet är ett viktigt ord för oss i arbetslaget. Vårt främsta mål är att både barn och vårdnadshavare ska känna trygghet i vår förskola.

Vi ser fram emot att ses!

Adress och telefon

Lyckselevägen 61
922 73 Hällnäs

072-566 86 14 Drutten

070-327 01 67 Filuren

Kontaktperson: Ewelina Pentinlehto