Solrosen i Hällnäs

Förskolan i byn Hällnäs är en mötesplats för barn i åldrarna 1-5 år. Hit kommer barn från Hällnäs och från byarna runt omkring.

Förskolan består av en avdelning och våra generösa lokaler gör det möjligt för barnen att få vistas, jobba, leka och lära i minder grupper. Grupperna medför även att barnen får åldersanpassade aktiviteter, vilket gör att det enskilda barnet kan utmanas och utvecklas i sin takt och känna tillfredställeten av att lyckas. Att vara tillsammans i storgrupp, över åldersgränserna, ger även tillfälle för samlärande.

På förskolan har vi närhet till naturen och detta använder vi oss av för barnens utveckling och lärande. I naturen väcks nyfikenhet, vi upptäcker och förundras, motoriken utmanas, vi samarbetar och gruppen blir viktig.

Trygghet är ett viktigt ord för oss i arbetslaget. Vårt främsta mål är att både barn och vårdnadshavare ska känna trygghet i vår förskola.

Vi ser fram emot att ses!

Adress och telefon

Lyckselevägen 61
922 73 Hällnäs

0933-141 39
070-327 01 67 eller 072-566 86 14

Kontaktperson: Ewelina Pentinlehto