Klövern i Vindeln

Förskolan Klövern är belägen vid Älvbrinkens skola i utkanten av samhället. Det innebär att vi förutom vår egen gård kan utnyttja skolans utemiljö.

Vi har även skogsområden i vår närhet som vi gör promenader till, leker i, samlar material ifrån med mera.

Klövern består av tre avdelningar, Täppan, Gläntan och Hagen, med åldersnära barngrupper.

  • På Täppan är de yngsta barnen
  • På Gläntan är mellanbarnen
  • På Hagen är de äldsta barnen

Klöverns ledord

Våra ledord ska utgöra grunden för våra gemensamma värdeingar samt vårt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och arbetskamrater.

Medforskande

Undersökande och nyfikenhet, viljan att utforska omvärden samt veta mer ska prägla verksamheten. Vi vill ta vara på barnets nyfikenhet, förvalta och förälda den tillsammans med barnet i ett sökande efter nya kunskaper.

Samspel

Vårt mål är att barnen ska utveckla sina förmågor till omsorg, lyhördhet, tolerans, respekt och inklundering. Alla på förskolan ska visa en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varanda och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva.

Trygghet

Alla barn ska känna sig trygga. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vårdnadshavare ska mötas av öppna och lyhörda pedagoger. Trygghet är en förutsättning för barns lärande och utveckling.

Glädje

Glädje och motivation är grunden till allt lärande. Vi vill därför bidra till att positivt förstärka och motivera barnet samt erbjuda en lustfylld lärmiljö.


Adress och telefon

Kornvägen 1
922 32 Vindeln

Täppan: 0933-140 77, 070-218 10 52
Gläntan: 0933-140 17, 076-833 28 52
Hagen: 0933-140 19, 076-833 29 41
Köket: 0933-142 38

Kontaktperson: Sara Hörnberg och Rakel Neves Utterström