Harar i Granö

Granö småbarnsskola är en integrerad skol- och förskoleverksamhet med barn i åldrarna 1-9 år samt fritidsverksamhet med barn i åldrarna 6-10 år.

Vi arbetar tematiskt utifrån barnens nivå. Vår tanke är att vi ska kunna fånga upp barnens intressen och frågor för att arbeta vidare med dessa i språket, matematiken och motoriken.

Vi lär barnen att ta hänsyn till varandra, utveckla empati och respektera varandras lekar, samtal och egenarter. Detta genom lek, samtal och olika övningar där vi vuxna ska vara barnens förebilder.

Vi stärker barnens självkänsla genom positivt bemötande, uppmuntran och genom att lyssna in och möta varje barn på dess nivå.

Adress och telefon

Skolvägen 22
922 95 Granö

0933-142 47 eller 073-401 64 47