Galaxen i Vindeln

Förskolan Galaxen finns centralt i Vindeln vid Solhaga äldreboende. Lokalerna är nyrenoverade och vår utemiljö är gemensam med övriga verksamheter på Solhaga.

Galaxen har en avdelning med barn i blandade åldrar, 1-5 år. Vi har närhet till samhället och naturen i de aktiviteter vi gör med barnen.

Vi på förskolan Galaxen vill skapa en miljö som:

- möter barnen med respekt, lyhördhet och ett verkligt intresse

- är föränderligt beronede på barnens intressen och behov, den ska locka till utvecklingen och lärande i lek

- är nyfiken på barnen och tar utgångspunkt i barnens tankar och intressen i vardagen samt skapar samspel, kreativitet och leder till ny kunskap

Samarbete med Förskolan Klövern

Förskolan Galaxen samarbetar med Förskolan Klövern. Vi följer gemensamt fyra ledord som utgör grunden för våra värderingar och vårt förhållningssätt mot barn, föräldrar och arbetskamrater.

Trygghet

Alla barn ska känna sig trygga. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vårdnadshavare ska mötas av öppna och lyhörda pedagoger. Trygghet är en förutsättning för barns lärande och utveckling.

Glädje

Glädje och motivation är grunden till allt lärande. Vi vill därför bidra till att positivt förstärka och motivera barnet samt erbjuda en lustfylld lärmiljö.

Medforskande

Undersökande och nyfikenhet, viljan att utforska omvärden samt veta mer ska prägla verksamheten. Vi vill ta vara på barnets nyfikenhet, förvalta och förälda den tillsammans med barnet i ett sökande efter nya kunskaper.

Samspel

Vårt mål är att barnen ska utveckla sina förmågor till omsorg, lyhördhet, tolerans, respekt och inklundering. Alla på förskolan ska visa en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varanda och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva.


Adress och telefon

Häradsvägen 102 F (entré från bäcksidan)
922 32 Vindeln

0933-141 32
072-220 47 80

Kontaktperson: Carin Dahl