Förskolan i Åmsele

Förskolan i Åmsele ligger centralt i byn med en stor, delvis inhägnad utegård och närhet till skogen.

Vi är en integrerad förskole-, skol- och fritidsverksamhet med barn i åldrarna 1-9 år. Verksamheten utgår från respektive skolforms styrdokument.

Förskolans verksamhet är temabaserad med ett tema per termin. Skogen nyttjas flitigt och vi har ett nära samabete med lokalbefolkningen. Vi strävar efter att verksamheten ska präglas av trygghet och trivsamhet. Vi har utformat trivselregler som alla på föskolan ska följa, bland annat gällande språk, uppförande och bemötande.

Samverkan förskola/skola

Förskolan och skolan har ett nära samarbete. Utevistelsen sker ofta på gemensamma tider och varje fredag äter vi lunch tillsammans. Vid speciella tillfällen har vi gemensamma aktiviteter, till exempel jul- och påskpyssel, sångstunder och utflykter.

Adress och telefon

Åmkroken 6
922 75 Åmsele

Telefon till förskolan: 070-382 51 81

Kontaktperson: Evelina Jonsson